Posted in จันทบุรี

ที่เที่ยวสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินชมอนุสาวรีย์พักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองจันทบุรี

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตา…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

เที่ยวชมพลอยกลางเมืองจันท์แหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดจันทบุรี

ตลาดพลอย เที่ยวชมพลอยกลาง…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

ที่เที่ยววัดโบสถ์เมืองจันท์ชมทับหลังเสมาหินสมัยอยุธยา ของจังหวัดจันทบุรี

วัดโบสถ์เมือง ชมทับหลัง เ…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

ที่เที่ยวศาลากลางหลังเก่าของชุมชนเก่าของเมืองจันท์

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหล…

Continue Reading
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ที่เที่ยวศาลทรงเก้าเหลี่ยม แปลกมาก ที่ของจังหวัดจันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

ที่เที่ยว ชมเก็บสมบัติล้ำค่า ของวัดเขาสุกิม

ที่เที่ยว วัดเขาสุกิม นมั…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

เที่ยวสวนวงษ์วิทย์ แบบสบายใจ มีเงาะให้ชิมมากมาย

สวนวงษ์วิทย์ ซิมผลไม้จากต…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

ตำหนักเทา เป็นสิ่งที่น่าอยากชมดู

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบ…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

ที่เที่ยวโดดเด่น น้ำตกคลองช้างเช

ที่เที่ยว ชว่งเขาไร่ยา-กิ…

Continue Reading
Posted in จันทบุรี

ชมหินรูปสิงห์

*วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ ชมห…

Continue Reading