Home / เรื่องเล่าในจันทบุรี / อยากจะพูดถึง ประวัติความเป็นมาของจันทบุรี สักนิด

อยากจะพูดถึง ประวัติความเป็นมาของจันทบุรี สักนิด

 

 

อยากจะพูดถึง ประวัติความเป็นมาของจันทบุรี สักนิด

สวัสดีครับผมผมริมจันทบุรีฉันจะมาพูดถึงข้อมูลในจังหวัดจันทบุรีสักนิดนึง     จังหวัดจันทบุรีนั้นอยู่ภาคตะวันออกห่างจากกรุงเทพประมาณ 250 กิโล มีพื้นที่ประมาณ 6338 ตารางกิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากมีทั้งน้ำตกทะเลภูเขาและแม่น้ำรวมถึงสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นผลไม้  อัญมณี และก็เสื่อจันทบูร       ก่อนหน้านั้นเมื่อในสมัยอยุธยามีเมืองโบราณตั้งอยู่ซึ่งอยู่ในยุคของขอมเรื่องอำนาจสมัยนั้นอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองทางการค้าทางทะเลอยู่ในเส้นทางเดินเรือยุคการค้าฟื้นฟูทั้งนั้นพบหลักฐานซากเรือบรรจุสินค้าจำนวนมากมายซึ่งในนั้นก็จะประกอบด้วยถ้วยชามจำนวนมากในน่านน้ำบริเวณอ่าวไทยมีกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติต่างถิ่นอพยพเข้ามาทำการค้าในจังหวัดจันทบุรีและอพยพภัยสงคราม มาตั้งฐานอยู่กันในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค้น นั้นเป็นชนพื้นเมืองเดิมกการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีฝนชุกประกอบกับมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์แร่ธาตุต่างๆจึงทำให้ปลูกผลไม้ได้ผลดีไหมว่าจะเป็นเงาะ  มังคุด ทุเรียน ยางพารา พริกไทย มันสําปะหลัง กลายเป็นพื้นที่ทำให้มีเศรษฐกิจสร้างรายได้ดีกันเลยทีเดียวในยุคสมัยก่อน

 

จันทบุรีเป็นเมืองเก่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นโดยชนชาติ ชอง บางตำนานก็ว่าสร้างโดยชนชาติ ขอม หัวเมืองเดิมตามศิลาจารึกเรียกว่า “ควนคราบุรี” ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “เมืองกาไว” ตามชื่อผู้ปกครอง เมืองจันทบุรีเดิมตั้งอยู่บริเวณหน้าเขาสระบาป มีชนพื้นเมืองเดิมอาศัยอยู่เรียกว่า ชาวชอง มีภาษาพูดเป็นภาษาของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาเขมร เจ้าผู้ครองเมืองที่ยิ่งใหญ่ในตำนานคือ พระเจ้าพรหมทัต (พ.ศ. 1349-1399) ครั้นถึงปี พ.ศ. 1800 ได้มีการย้ายถิ่นฐานมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบัน

ต่อมาปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2310 หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมกำลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ในคราวนั้นเจ้าเมืองจันทบุรีนามว่าเจ้าขรัวหลาน(ยศเจ้าเมืองจันทบุรีเดิม) ชึ่งราษฎรเลือกขึ้นเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา โดยหวังว่าพระยาจันทบูร จะช่วยปกป้องรักษาเมืองจันทบุรีให้อยู่รอดสืบต่อไป ได้ต่อต้านกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เมืองจันทบุรีอยู่รอดเป็นอิสระ รักษาแผ่นดินไว้ให้ชนชาติบูรพา แต่สุดท้ายก็ต้องปราชัยพ่ายแพ้แก่กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงใช้พญาช้างศึกบุกชนกำแพงเมืองจนสามารถเข้าตีเมืองเอาไว้ได้สำเร็จ เจ้าเมืองจันทบุรีได้หลบภัยไปอาณาจักรกัมพูชาจนถึงแก่อสัญกรรม เมืองจันทบุรีจึงตกเป็นของสยามนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี เนื่องจากสยามมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง โดยฝรั่งเศสกล่าวหาว่าสยามล่วงล้ำดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส ส่วนสยามได้อ้างว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของสยาม ฝ่ายสยามเห็นว่าจะต่อสู้ทางทหารฝรั่งเศสไม่ได้จึงขอเปิดการเจรจา ทางฝรั่งเศสยื่นคำขาด โดยฝ่ายสยามต้องยอมยกดินแดนที่เป็นข้อพิพาทรวมทั้งเกาะทั้งหมดในลำน้ำโขง พร้อมเงินอีกหนึ่งล้านฟรังก์และสามล้านบาท โดยจนกว่าจะดำเนินการเสร็จฝรังเศสจะยึดเมืองจันทบุรีไว้ก่อน แต่เมื่อทางสยามดำเนินการเสร็จ ฝรั่งเศสไม่ได้ถอนกำลังออก ฝ่ายสยามจึงต้องยอมยกเมืองตราดและเมืองประจันตคีรีเขตร์ (เกาะกง) เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี และอีกหนึ่งปีต่อมาสยามยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณ เพื่อแลกเมืองตราดคืนมา แต่ฝรั่งเศสไม่ได้คืนเมืองประจันตคีรีเขตร์แต่อย่างใด ปัจจุบันเมืองประจันตคีรีเขตร์จึงอยู่ในอาณาเขตประเทศกัมพูชา ต่อมามีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลจันทบุรี โดยมีเมืองจันทบุรี ระยอง และตราดอยู่ในเขตการปกครองจนถึงปี พ.ศ. 2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลและได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดและอำเภอ ดังนั้นเมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้

Facebook Comments

About admin

Check Also

คำขวัญของคนจังหวัดจันทบุรี

  คำขวัญขอ …