Breaking News
Home / จันทบุรี / เที่ยวหาดคุ้งวิมาน

เที่ยวหาดคุ้งวิมาน

Spread the love

 

*เที่ยว หาดคุ้งวิมาน และบ้านหัวแหลมเล่นน้ำชายหาด ชมหมู่บ้นาชาวประมง
เป้นชายหาดที่มีชื่อที่รู้จักของชาวจันท์ เป้นหาดทรายแดง น้ำทะเลใส ชายหาดรมรื่นด้วยทิวมะพร้าว ช่วงเดือน พ.ย- เม.ยจะเข้าสู่ฤดูมรสุม คลื่นลมจัด ทะเลขุ่น ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ช่วงสุดสัปดาห์ชาวนิยมมาพักผ่อนปิกนิก เล่นน้ำทะเลกันหนาตา
ริมหาดมีเพิงจำหน่ายอาหารประเภทส้มตำ น้ำตก ต้มยำ อาหารทะเลเผาหลายร้าน สุดชายหาดทางด้านตะวันตกเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ*ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ชายหาดทางด้านตะวันออกของอ่าวคุ้งกระแบน อยู่ใน ต.สนามไชย อ.นายายอามรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯมาตามถ.สุขุมวิท กอ่นเข้าตัวเมืองประมาณ 25กม. เมื่อถึงหลักกม.302 บริเวณสามแยกบ้านหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข3399เส้นเดียวกับทางไปอ่าวคุ้งกระแบนประมาณ 20กม. จะมีสี่แยกเล็กๆ
มีทางเลี้ยวซ้ายไปอ่าวคุ้งกระแบน ให้ตรงมาตามถนนเป็นระยะทาง 3กม. จะถึงตัวหาดคุ้งวิมาน จากนั้นถนนขึ้นเนินปลายแหลมของอ่าวคุ้งกระแบนฝั่งตะวันตก ซ้ายมือเป็นเวิ้งอ่าวตอนในของอ่าวคุ้งกระแบน ส่วนขวามือเป็นทะเลเปิด ไปตามถนนอีก2กม.
จะมาสิ้นสุดที่น้าบหัวแหลมรถรับจ้าง ไม่มีรถประจำทางมายังหาดคุ้งวิมาน ต้องเช่าเหมารถจากอ.ท่าใหม่ ให้มาส่ง ค่าเช่าไม่ควรเกิน 150บาทสิ่งน่าสนใจ*หมุ่บ้านหวัแหลม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ 30หลังคาเรือน ตั้อยู่ทางตะวันตก สุดปลายแหลมของอ่าว คุ้งกระแบน บริเวณนี้เป็แหล่งดงหญ้าทะเลขึ้นหนาแน่น และเป้นจุดที่หมึกชอบเข้ามาวางไข่ ชาวบ้านจึงอาชีพหลักในการวางลอบฟ ดักหมึก แทบทุกบ้านจะมีลอบดักปลาหมึกหลายสิบอันวางอยู่ สามารถซื้อหมึกสด และไข่หมึกได้จากที่นี

 • ปากน้ำแขมหนู
  ชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำและชุมขนประมง
  ชุมชนประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด ส่วนใหญ่มีอาชีพจับแมงกะพรุนและลอบหมึก เป็นจุดหนึ่งที่สามารถ
  แวะชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำวังโตนด ซึ่งเรียกกันว่า ปากแขมหนู
 • ที่ตั้งและเดินทาง อยู่ในเขต ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
  *รถยนต์ส่วนตัว จากอ่าวคุ้งกระแบนใช้เสันทางไปยังหาดเจ้าหลาว จะเป็นถนนเลียบชายหาด ขึ้นเป้นเนินชัน และทางโค้งอ้อม
  ภูเขา ระยะทางประมาณ3กม. เมื่อถึงสะพานโยธาธิการ ปากน้ำแขมหนูจะอยู่ปลายสะพานอีกด้าน
  *รถสองแถว จากปากน้ำแขมหนู มีรถสองแถวสายแขมหนู บางกะไชย-ท่าใหม่ แต่เวลารถออกไม่แน่นอน เพราะรถรับส่งแม่ค้า
  มายังตลาดท่าใหม่ และรับผู้โดยสารกลับ ปกติจะมีช่วงสายจากตลาดท่าใหม่ ต้องสอบถามที่สี่แยกหอนาฬิกา ค่าโดยสาร 20บาท
  สิ่งน่าสนใจ
  *หมู่บ้านประมงชุมชนประมงปากน้ำแขมหนูมีวิธีชีวิตแบบชาวเลหาอยู่หากินกับทะเล กลางวันออกเรือจับแมงกระพรุน
  ส่วนกลางคีนเป็นออกทะเลลอบหมึก ชาวจะนำแมงกะพรุนที่จับได้มาแช่โซดาแล้วนำไปมักเกลีอ เพื่อออกไปประเทศใต้หวัน
  ฮ่องกง และญี่ปุ่น
  บนสะพานโยธาธิการเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของปากแม่น้ำ สามารถมองเห็นเกาะนมสาวที่อยู่ไกลออกไป
  โดยเฉพาะในช่วงเย็นจะสวยงามเป็นพิเศษ ภาพหมู่บ้านประมงมีทั้เรือโพงพาง เรือลอบหมึก เรือจับแมงกะพรุน
  และแหล่งเลี้ยงหอยนางรม

*เที่ยว หาดคุ้งวิมาน และบ้านหัวแหลม
เล่นน้ำชายหาด ชมหมู่บ้นาชาวประมง
เป้นชายหาดที่มีชื่อที่รู้จักของชาวจันท์ เป้นหาดทรายแดง น้ำทะเลใส ชายหาดรมรื่นด้วยทิวมะพร้าว ช่วงเดือน พ.ย- เม.ย
จะเข้าสู่ฤดูมรสุม คลื่นลมจัด ทะเลขุ่น ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ช่วงสุดสัปดาห์ชาวนิยมมาพักผ่อนปิกนิก เล่นน้ำทะเลกันหนาตา
ริมหาดมีเพิงจำหน่ายอาหารประเภทส้มตำ น้ำตก ต้มยำ อาหารทะเลเผาหลายร้าน สุดชายหาดทางด้านตะวันตกเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ
*ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ชายหาดทางด้านตะวันออกของอ่าวคุ้งกระแบน อยู่ใน ต.สนามไชย อ.นายายอาม
*รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯมาตามถ.สุขุมวิท กอ่นเข้าตัวเมืองประมาณ 25กม. เมื่อถึงหลักกม.302 บริเวณสามแยก
บ้านหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข3399เส้นเดียวกับทางไปอ่าวคุ้งกระแบนประมาณ 20กม. จะมีสี่แยกเล็กๆ
มีทางเลี้ยวซ้ายไปอ่าวคุ้งกระแบน ให้ตรงมาตามถนนเป็นระยะทาง 3กม. จะถึงตัวหาดคุ้งวิมาน จากนั้นถนนขึ้นเนินปลายแหลม
ของอ่าวคุ้งกระแบนฝั่งตะวันตก ซ้ายมือเป็นเวิ้งอ่าวตอนในของอ่าวคุ้งกระแบน ส่วนขวามือเป็นทะเลเปิด ไปตามถนนอีก2กม.
จะมาสิ้นสุดที่น้าบหัวแหลม
*รถรับจ้าง ไม่มีรถประจำทางมายังหาดคุ้งวิมาน ต้องเช่าเหมารถจากอ.ท่าใหม่ ให้มาส่ง ค่าเช่าไม่ควรเกิน 150บาท
สิ่งน่าสนใจ
*หมุ่บ้านหวัแหลม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ 30หลังคาเรือน ตั้อยู่ทางตะวันตก สุดปลายแหลมของอ่าว
คุ้งกระแบน บริเวณนี้เป็แหล่งดงหญ้าทะเลขึ้นหนาแน่น และเป้นจุดที่หมึกชอบเข้ามาวางไข่ ชาวบ้านจึงอาชีพหลักในการวางลอบฟ
ดักหมึก แทบทุกบ้านจะมีลอบดักปลาหมึกหลายสิบอันวางอยู่ สามารถซื้อหมึกสด และไข่หมึกได้จากที่นี่

 • ปากน้ำแขมหนู
  ชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำและชุมขนประมง
  ชุมชนประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด ส่วนใหญ่มีอาชีพจับแมงกะพรุนและลอบหมึก เป็นจุดหนึ่งที่สามารถ
  แวะชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำวังโตนด ซึ่งเรียกกันว่า ปากแขมหนู
 • ที่ตั้งและเดินทาง อยู่ในเขต ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
  *รถยนต์ส่วนตัว จากอ่าวคุ้งกระแบนใช้เสันทางไปยังหาดเจ้าหลาว จะเป็นถนนเลียบชายหาด ขึ้นเป้นเนินชัน และทางโค้งอ้อม
  ภูเขา ระยะทางประมาณ3กม. เมื่อถึงสะพานโยธาธิการ ปากน้ำแขมหนูจะอยู่ปลายสะพานอีกด้าน
  *รถสองแถว จากปากน้ำแขมหนู มีรถสองแถวสายแขมหนู บางกะไชย-ท่าใหม่ แต่เวลารถออกไม่แน่นอน เพราะรถรับส่งแม่ค้า
  มายังตลาดท่าใหม่ และรับผู้โดยสารกลับ ปกติจะมีช่วงสายจากตลาดท่าใหม่ ต้องสอบถามที่สี่แยกหอนาฬิกา ค่าโดยสาร 20บาท
  สิ่งน่าสนใจ
  *หมู่บ้านประมงชุมชนประมงปากน้ำแขมหนูมีวิธีชีวิตแบบชาวเลหาอยู่หากินกับทะเล กลางวันออกเรือจับแมงกระพรุน
  ส่วนกลางคีนเป็นออกทะเลลอบหมึก ชาวจะนำแมงกะพรุนที่จับได้มาแช่โซดาแล้วนำไปมักเกลีอ เพื่อออกไปประเทศใต้หวัน
  ฮ่องกง และญี่ปุ่น
  บนสะพานโยธาธิการเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของปากแม่น้ำ สามารถมองเห็นเกาะนมสาวที่อยู่ไกลออกไป
  โดยเฉพาะในช่วงเย็นจะสวยงามเป็นพิเศษ ภาพหมู่บ้านประมงมีทั้เรือโพงพาง เรือลอบหมึก เรือจับแมงกะพรุน
  และแหล่งเลี้ยงหอยนางรม

*เที่ยว หาดคุ้งวิมาน และบ้านหัวแหลม
เล่นน้ำชายหาด ชมหมู่บ้นาชาวประมง
เป้นชายหาดที่มีชื่อที่รู้จักของชาวจันท์ เป้นหาดทรายแดง น้ำทะเลใส ชายหาดรมรื่นด้วยทิวมะพร้าว ช่วงเดือน พ.ย- เม.ย
จะเข้าสู่ฤดูมรสุม คลื่นลมจัด ทะเลขุ่น ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ช่วงสุดสัปดาห์ชาวนิยมมาพักผ่อนปิกนิก เล่นน้ำทะเลกันหนาตา
ริมหาดมีเพิงจำหน่ายอาหารประเภทส้มตำ น้ำตก ต้มยำ อาหารทะเลเผาหลายร้าน สุดชายหาดทางด้านตะวันตกเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ
*ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ชายหาดทางด้านตะวันออกของอ่าวคุ้งกระแบน อยู่ใน ต.สนามไชย อ.นายายอาม
*รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯมาตามถ.สุขุมวิท กอ่นเข้าตัวเมืองประมาณ 25กม. เมื่อถึงหลักกม.302 บริเวณสามแยก
บ้านหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข3399เส้นเดียวกับทางไปอ่าวคุ้งกระแบนประมาณ 20กม. จะมีสี่แยกเล็กๆ
มีทางเลี้ยวซ้ายไปอ่าวคุ้งกระแบน ให้ตรงมาตามถนนเป็นระยะทาง 3กม. จะถึงตัวหาดคุ้งวิมาน จากนั้นถนนขึ้นเนินปลายแหลม
ของอ่าวคุ้งกระแบนฝั่งตะวันตก ซ้ายมือเป็นเวิ้งอ่าวตอนในของอ่าวคุ้งกระแบน ส่วนขวามือเป็นทะเลเปิด ไปตามถนนอีก2กม.
จะมาสิ้นสุดที่น้าบหัวแหลม
*รถรับจ้าง ไม่มีรถประจำทางมายังหาดคุ้งวิมาน ต้องเช่าเหมารถจากอ.ท่าใหม่ ให้มาส่ง ค่าเช่าไม่ควรเกิน 150บาท
สิ่งน่าสนใจ
*หมุ่บ้านหวัแหลม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ 30หลังคาเรือน ตั้อยู่ทางตะวันตก สุดปลายแหลมของอ่าว
คุ้งกระแบน บริเวณนี้เป็แหล่งดงหญ้าทะเลขึ้นหนาแน่น และเป้นจุดที่หมึกชอบเข้ามาวางไข่ ชาวบ้านจึงอาชีพหลักในการวางลอบฟ
ดักหมึก แทบทุกบ้านจะมีลอบดักปลาหมึกหลายสิบอันวางอยู่ สามารถซื้อหมึกสด และไข่หมึกได้จากที่นี่

 • ปากน้ำแขมหนู
  ชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำและชุมขนประมง
  ชุมชนประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด ส่วนใหญ่มีอาชีพจับแมงกะพรุนและลอบหมึก เป็นจุดหนึ่งที่สามารถ
  แวะชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำวังโตนด ซึ่งเรียกกันว่า ปากแขมหนู
 • ที่ตั้งและเดินทาง อยู่ในเขต ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
  *รถยนต์ส่วนตัว จากอ่าวคุ้งกระแบนใช้เสันทางไปยังหาดเจ้าหลาว จะเป็นถนนเลียบชายหาด ขึ้นเป้นเนินชัน และทางโค้งอ้อม
  ภูเขา ระยะทางประมาณ3กม. เมื่อถึงสะพานโยธาธิการ ปากน้ำแขมหนูจะอยู่ปลายสะพานอีกด้าน
  *รถสองแถว จากปากน้ำแขมหนู มีรถสองแถวสายแขมหนู บางกะไชย-ท่าใหม่ แต่เวลารถออกไม่แน่นอน เพราะรถรับส่งแม่ค้า
  มายังตลาดท่าใหม่ และรับผู้โดยสารกลับ ปกติจะมีช่วงสายจากตลาดท่าใหม่ ต้องสอบถามที่สี่แยกหอนาฬิกา ค่าโดยสาร 20บาท
  สิ่งน่าสนใจ
  *หมู่บ้านประมงชุมชนประมงปากน้ำแขมหนูมีวิธีชีวิตแบบชาวเลหาอยู่หากินกับทะเล กลางวันออกเรือจับแมงกระพรุน
  ส่วนกลางคีนเป็นออกทะเลลอบหมึก ชาวจะนำแมงกะพรุนที่จับได้มาแช่โซดาแล้วนำไปมักเกลีอ เพื่อออกไปประเทศใต้หวัน
  ฮ่องกง และญี่ปุ่น
  บนสะพานโยธาธิการเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของปากแม่น้ำ สามารถมองเห็นเกาะนมสาวที่อยู่ไกลออกไป
  โดยเฉพาะในช่วงเย็นจะสวยงามเป็นพิเศษ ภาพหมู่บ้านประมงมีทั้เรือโพงพาง เรือลอบหมึก เรือจับแมงกะพรุน
  และแหล่งเลี้ยงหอยนางรม

*เที่ยว หาดคุ้งวิมาน และบ้านหัวแหลม
เล่นน้ำชายหาด ชมหมู่บ้นาชาวประมง
เป้นชายหาดที่มีชื่อที่รู้จักของชาวจันท์ เป้นหาดทรายแดง น้ำทะเลใส ชายหาดรมรื่นด้วยทิวมะพร้าว ช่วงเดือน พ.ย- เม.ย
จะเข้าสู่ฤดูมรสุม คลื่นลมจัด ทะเลขุ่น ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ช่วงสุดสัปดาห์ชาวนิยมมาพักผ่อนปิกนิก เล่นน้ำทะเลกันหนาตา
ริมหาดมีเพิงจำหน่ายอาหารประเภทส้มตำ น้ำตก ต้มยำ อาหารทะเลเผาหลายร้าน สุดชายหาดทางด้านตะวันตกเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ
*ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ชายหาดทางด้านตะวันออกของอ่าวคุ้งกระแบน อยู่ใน ต.สนามไชย อ.นายายอาม
*รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯมาตามถ.สุขุมวิท กอ่นเข้าตัวเมืองประมาณ 25กม. เมื่อถึงหลักกม.302 บริเวณสามแยก
บ้านหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข3399เส้นเดียวกับทางไปอ่าวคุ้งกระแบนประมาณ 20กม. จะมีสี่แยกเล็กๆ
มีทางเลี้ยวซ้ายไปอ่าวคุ้งกระแบน ให้ตรงมาตามถนนเป็นระยะทาง 3กม. จะถึงตัวหาดคุ้งวิมาน จากนั้นถนนขึ้นเนินปลายแหลม
ของอ่าวคุ้งกระแบนฝั่งตะวันตก ซ้ายมือเป็นเวิ้งอ่าวตอนในของอ่าวคุ้งกระแบน ส่วนขวามือเป็นทะเลเปิด ไปตามถนนอีก2กม.
จะมาสิ้นสุดที่น้าบหัวแหลม
*รถรับจ้าง ไม่มีรถประจำทางมายังหาดคุ้งวิมาน ต้องเช่าเหมารถจากอ.ท่าใหม่ ให้มาส่ง ค่าเช่าไม่ควรเกิน 150บาท
สิ่งน่าสนใจ
*หมุ่บ้านหวัแหลม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ 30หลังคาเรือน ตั้อยู่ทางตะวันตก สุดปลายแหลมของอ่าว
คุ้งกระแบน บริเวณนี้เป็แหล่งดงหญ้าทะเลขึ้นหนาแน่น และเป้นจุดที่หมึกชอบเข้ามาวางไข่ ชาวบ้านจึงอาชีพหลักในการวางลอบฟ
ดักหมึก แทบทุกบ้านจะมีลอบดักปลาหมึกหลายสิบอันวางอยู่ สามารถซื้อหมึกสด และไข่หมึกได้จากที่นี่

 • ปากน้ำแขมหนู
  ชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำและชุมขนประมง
  ชุมชนประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด ส่วนใหญ่มีอาชีพจับแมงกะพรุนและลอบหมึก เป็นจุดหนึ่งที่สามารถ
  แวะชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำวังโตนด ซึ่งเรียกกันว่า ปากแขมหนู
 • ที่ตั้งและเดินทาง อยู่ในเขต ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
  *รถยนต์ส่วนตัว จากอ่าวคุ้งกระแบนใช้เสันทางไปยังหาดเจ้าหลาว จะเป็นถนนเลียบชายหาด ขึ้นเป้นเนินชัน และทางโค้งอ้อม
  ภูเขา ระยะทางประมาณ3กม. เมื่อถึงสะพานโยธาธิการ ปากน้ำแขมหนูจะอยู่ปลายสะพานอีกด้าน
  *รถสองแถว จากปากน้ำแขมหนู มีรถสองแถวสายแขมหนู บางกะไชย-ท่าใหม่ แต่เวลารถออกไม่แน่นอน เพราะรถรับส่งแม่ค้า
  มายังตลาดท่าใหม่ และรับผู้โดยสารกลับ ปกติจะมีช่วงสายจากตลาดท่าใหม่ ต้องสอบถามที่สี่แยกหอนาฬิกา ค่าโดยสาร 20บาท
  สิ่งน่าสนใจ
  *หมู่บ้านประมงชุมชนประมงปากน้ำแขมหนูมีวิธีชีวิตแบบชาวเลหาอยู่หากินกับทะเล กลางวันออกเรือจับแมงกระพรุน
  ส่วนกลางคีนเป็นออกทะเลลอบหมึก ชาวจะนำแมงกะพรุนที่จับได้มาแช่โซดาแล้วนำไปมักเกลีอ เพื่อออกไปประเทศใต้หวัน
  ฮ่องกง และญี่ปุ่น
  บนสะพานโยธาธิการเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของปากแม่น้ำ สามารถมองเห็นเกาะนมสาวที่อยู่ไกลออกไป
  โดยเฉพาะในช่วงเย็นจะสวยงามเป็นพิเศษ ภาพหมู่บ้านประมงมีทั้เรือโพงพาง เรือลอบหมึก เรือจับแมงกะพรุน
  และแหล่งเลี้ยงหอยนางรม

*เที่ยว หาดคุ้งวิมาน และบ้านหัวแหลม
เล่นน้ำชายหาด ชมหมู่บ้นาชาวประมง
เป้นชายหาดที่มีชื่อที่รู้จักของชาวจันท์ เป้นหาดทรายแดง น้ำทะเลใส ชายหาดรมรื่นด้วยทิวมะพร้าว ช่วงเดือน พ.ย- เม.ย
จะเข้าสู่ฤดูมรสุม คลื่นลมจัด ทะเลขุ่น ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ช่วงสุดสัปดาห์ชาวนิยมมาพักผ่อนปิกนิก เล่นน้ำทะเลกันหนาตา
ริมหาดมีเพิงจำหน่ายอาหารประเภทส้มตำ น้ำตก ต้มยำ อาหารทะเลเผาหลายร้าน สุดชายหาดทางด้านตะวันตกเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ
*ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ชายหาดทางด้านตะวันออกของอ่าวคุ้งกระแบน อยู่ใน ต.สนามไชย อ.นายายอาม
*รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯมาตามถ.สุขุมวิท กอ่นเข้าตัวเมืองประมาณ 25กม. เมื่อถึงหลักกม.302 บริเวณสามแยก
บ้านหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข3399เส้นเดียวกับทางไปอ่าวคุ้งกระแบนประมาณ 20กม. จะมีสี่แยกเล็กๆ
มีทางเลี้ยวซ้ายไปอ่าวคุ้งกระแบน ให้ตรงมาตามถนนเป็นระยะทาง 3กม. จะถึงตัวหาดคุ้งวิมาน จากนั้นถนนขึ้นเนินปลายแหลม
ของอ่าวคุ้งกระแบนฝั่งตะวันตก ซ้ายมือเป็นเวิ้งอ่าวตอนในของอ่าวคุ้งกระแบน ส่วนขวามือเป็นทะเลเปิด ไปตามถนนอีก2กม.
จะมาสิ้นสุดที่น้าบหัวแหลม
*รถรับจ้าง ไม่มีรถประจำทางมายังหาดคุ้งวิมาน ต้องเช่าเหมารถจากอ.ท่าใหม่ ให้มาส่ง ค่าเช่าไม่ควรเกิน 150บาท
สิ่งน่าสนใจ
*หมุ่บ้านหวัแหลม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ 30หลังคาเรือน ตั้อยู่ทางตะวันตก สุดปลายแหลมของอ่าว
คุ้งกระแบน บริเวณนี้เป็แหล่งดงหญ้าทะเลขึ้นหนาแน่น และเป้นจุดที่หมึกชอบเข้ามาวางไข่ ชาวบ้านจึงอาชีพหลักในการวางลอบฟ
ดักหมึก แทบทุกบ้านจะมีลอบดักปลาหมึกหลายสิบอันวางอยู่ สามารถซื้อหมึกสด และไข่หมึกได้จากที่นี่

 • ปากน้ำแขมหนู
  ชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำและชุมขนประมง
  ชุมชนประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด ส่วนใหญ่มีอาชีพจับแมงกะพรุนและลอบหมึก เป็นจุดหนึ่งที่สามารถ
  แวะชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำวังโตนด ซึ่งเรียกกันว่า ปากแขมหนู
 • ที่ตั้งและเดินทาง อยู่ในเขต ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
  *รถยนต์ส่วนตัว จากอ่าวคุ้งกระแบนใช้เสันทางไปยังหาดเจ้าหลาว จะเป็นถนนเลียบชายหาด ขึ้นเป้นเนินชัน และทางโค้งอ้อม
  ภูเขา ระยะทางประมาณ3กม. เมื่อถึงสะพานโยธาธิการ ปากน้ำแขมหนูจะอยู่ปลายสะพานอีกด้าน
  *รถสองแถว จากปากน้ำแขมหนู มีรถสองแถวสายแขมหนู บางกะไชย-ท่าใหม่ แต่เวลารถออกไม่แน่นอน เพราะรถรับส่งแม่ค้า
  มายังตลาดท่าใหม่ และรับผู้โดยสารกลับ ปกติจะมีช่วงสายจากตลาดท่าใหม่ ต้องสอบถามที่สี่แยกหอนาฬิกา ค่าโดยสาร 20บาท
  สิ่งน่าสนใจ
  *หมู่บ้านประมงชุมชนประมงปากน้ำแขมหนูมีวิธีชีวิตแบบชาวเลหาอยู่หากินกับทะเล กลางวันออกเรือจับแมงกระพรุน
  ส่วนกลางคีนเป็นออกทะเลลอบหมึก ชาวจะนำแมงกะพรุนที่จับได้มาแช่โซดาแล้วนำไปมักเกลีอ เพื่อออกไปประเทศใต้หวัน
  ฮ่องกง และญี่ปุ่น
  บนสะพานโยธาธิการเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของปากแม่น้ำ สามารถมองเห็นเกาะนมสาวที่อยู่ไกลออกไป
  โดยเฉพาะในช่วงเย็นจะสวยงามเป็นพิเศษ ภาพหมู่บ้านประมงมีทั้เรือโพงพาง เรือลอบหมึก เรือจับแมงกะพรุน
  และแหล่งเลี้ยงหอยนางรม

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …