Breaking News
Home / จันทบุรี / เขาสอยดาวมีสัตว์ป่ามากมายหาดูได้อยาก มีสัตว์หลายชนิด เช่นไก่ฟ้าหน้าเขียว และไก่ฟ้าพญาลอทีจังหวัดจันทบุรี

เขาสอยดาวมีสัตว์ป่ามากมายหาดูได้อยาก มีสัตว์หลายชนิด เช่นไก่ฟ้าหน้าเขียว และไก่ฟ้าพญาลอทีจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว ชมสัตว์ใก้ลสูญพันธ์
เปิดเวลา 08.00-17.00น.ชมฟรี
อยู่ภายใต้การดูแลของส่วนอนุรักษ์สตว์ป่า กลมอุทยานแห่งชาติฯเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงขยายพันธ์สัตว์ป่าที่เคยมีอยู่ชุกชุมในแถบป่าสอยดาว ภายในมีสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจำนวนมาก จนดูเหมือนกับสวนสัตว์ขนาดย่อมที่มีบรรยากาศร่มรื่นสถานีตั้งอยู่บนเนินเต้ยๆชายเขตป่าสอยดาวที่ตั้งและการเดินทาง ริมทางหลวงหมายเลข 317 (จันทบุรี -สระแก้ว) ตรงหลักกม.395 เขตอ.โป่งน้ำร้อนรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองใช้ถ.ท่าหลวง ข้ามสพานดำรงรัตน์ ผ่าน ต.จันทนิมิต ไปยัง ถ.สุขุมวิท และเลี้ยวขวาไปตามทางไป อ.มะขามตาทางหลวงหมายเลข317จนถึงสามแยกทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน หลักกม36 ขับเลยสามแยกทับไทรไปทางอ.สอยดาวอีก3.5กม. สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาวอยู่ข้างซ้ายมือรถสองแถว ใช้บริการรถสองแถวใหญ่สีเขียวสายจันทบุรี-ทับไทร-ปะตง ท่ารถอยู่หน้าตลาดโบลิ่ง ถ.อัมพวา มีรถตั้งแต่เวลา06.00.20.00น. ค่าโดยสาร 20บาท
สิ่งน่าสนใจ
*สตัว์ป่าหาอยากในกรงเลี้ยงที่นี่เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหาอยากใก้ลสูญพันธ์ ได้แก่ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ฟ้าหลังขาวจันบูร ไกฟ้าพญาลอ นกแว่น นกหว้า เป็ดก๋า เป็นต้น สวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แก่กระทิง เนื้อทราย เป็นต้น

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …