Breaking News
Home / จันทบุรี / แหล่งกรุพระยอดธงทุกคนชอบมาดูของเก่าวัดนี้เป็นที่นิยมของจังหวัดจันทบุรี

แหล่งกรุพระยอดธงทุกคนชอบมาดูของเก่าวัดนี้เป็นที่นิยมของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

วัดพลับ แหล่งกรุพระยอดธง
วัดพลับบางกะจะ หริอวัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมใช้เป็นที่พักไพร่พลของพระยาตากกอ่นเข้าตีเมืองจันท์ภายในวัดมีวิหาร หอไตร และเมรุเผาศพ สร้างด้วยไม้ในส้มยราชกาลที่3 เป็นงานฝีมือช่างพื้นบ้านที่สวยงามแบบเรียบง่าย พระยอดธงบางส่วนได้ถูกบรรจุไว้ในปรางค์เก่าแก่ เชื่อกันว่า พระยอดธงมีอภิหารมากในหมุ่ผู้สะสมพระเครื่องถือว่าพระยอดธงดี ต้องมาจากวัดพลับปัจจุบันวัดพลับข้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ.2523ห่างจากวัดพลับเพียง50 ม. เป็นที่ตั้งตลาดบางกะจะ ตลาดเก่าแก่เป็นเรือนแถวเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำจันทบุรีที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่รวมร้อยปี เคยเป้นแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กับเรือประมงในอดีต ปัจจุบันเป้นแหล่งจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด อาหารและมีดรงกว๋ยเตี๋ยวเส้นจันท์ยี่ห้อ111ที่มีชื่อที่ตั้งและการเดินทาง อยู่ใน ต.บางกะจะ อเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ7กม.*รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองใช้ ถ.ท่าแแลบ ออกจากตัวเมืองประมาณ5กม. ผ่นบ้านทำเนียบเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข3147 เมื่อเลยค่ยเนินวงประมาณ1กม.เศษ ทางซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดพลับบางกะจะ เข้าทางเดียวกับตลาดบางกะจะ ห่างจากถนนใหญ่ ประมาณ 200ม. วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ

  • รถประจำทาง นั่งรถสายจันทบุรี ท่าใหม่ เป้นรถเก๋งโตโยต้ารุ่นเก่า ท่ารถอยู่ตลาดน้ำพุ ข้างป้อมตำรวจ ค่ารถ 20บาทมีรถตั้งแต่
    เวลา 06.00-18.00น. หรือเหมารถมาสด้าให้มาส่งราคาไม่เกิน 100บาท

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …