Breaking News
Home / จันทบุรี / ชมศิลปวัตถุสมัยขอมวัดทองทั่วเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี

ชมศิลปวัตถุสมัยขอมวัดทองทั่วเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

วัดทองทั่วและโบราณสถานเมืองเพนียดชมศิลปวัตถุสมัยขอม เที่ยวเมืองโบราณ
เป็นวัดเก่าแก่ใก้ลกับเมืองโบราณเมืองเพนียด ซึ่งอยู่ห่างอกไปเพียง 700ม.วัดเป็นที่เก็บรักษาศิลปวัตถุสมัยขอมหลายชิ้นส่วนโบราณสถานเหลือเพียงซากแนวกำแพงศิลาแลง
ที่ตั้งและการเดินทาง ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองบริเวหลัก 338 ถ.สุขุมวิท
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองใช้ ถ.สุขุมวิท มุ่งหน้าไปทางอ.ขลุง เมื่อถึงหลักกม.338ให้ชิดซ้ายกลับรถ แล้วรถตรงทางแยกเข้าวัดทองทั่ว จากปากทางวัดเข้าไปอีก 1.4กม. จากนั้นจะมีทางสามแยกตรงหน้ารร. วัดทองทั่วให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ100ม.จะถึงลานจอดรถใก้ลกับอุโบสถหากไปเมืองเพนียดให้เลี้ยวขวา ตรงทางสามแยกดังกล่าวจะผ่านบ้านเพนียด และจะมีทางแยกแคบๆ ซ้ายมือไปยังเมืองพนียดระยะทางจากวัดทองทั่วประมาณ 400ม. รถสองแถว นั่งรถสองแถวสีเหลืองสายจันทบุรี-พลิ้วมาลงหน้าวัด ถ.สุขุมวิท ค่ารถโดยสาร 10บาทรถรับจ้าง สามารถเรียกรถมาสด้ารับจ้างจากตัวเมอืงให้มาส่ง ค่าโดยสาร 30บาท ประวัติ วัดทองทั่วเป็นวัดเก่าแก่ อยู่ใก้ลกับเมืองโบราณสันนิฐานว่าสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอทเกล้าเจ้าอยู่หัว สังเกตได้จากลายปูนปั้นประดับเป็นซุ้มโค้งดหนือกรอบบานประตูหน้าต่าง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นและรอบอุโบสถมีใบเสมาคู่ทำด้วยหินทรายแกะสลัก.ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าวัดทองเป็นวัดหลวง สว่นเมืองดพนียดบริเวณเชิงเขาสระบาป คาดว่าสร้างปีพ.ศ1400 เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดของจังหวัด หลักฐานที่ปรากฎได้แก่ แนวถนนโบราณสองสาย ศิลาแกะสลักทับหลังซากกำแพงก่อด้วยศิลาแลงและเชิงเทินเป็นคันดิน ต่างชี้ให้เห็นถึงอิทธิขอมที่แพร่มาถึงเมืองจันท์เล่ากันว่า เมื่อพ.ศ 2446 ฝรั่งเศษได้จ้างชาวทองทั่วขนย้ายศิลาแลงและอฐิ ตลอดจนชิ้นสว่นปราสาทหินจนบูรในเมืองเพนียด เพื่อนำไปถมเป็นฐานรากของอาคารริมน้ำแม่น้ำจัทบุรี แต่ชาวบ้านทองทั่วเห็นว่าชิ้นส่วนศิลาเหล่านี้เป็นของโบราณที่มีคุณค่าและผูกพันกับชีวิตชาวบ้าน มาแต่เดิมจึงขนมาทิ้งไว้ที่ป่าใหญ่หลังวัดกลาง ต่อมาเมื่อมีการถากถางป่าหลังวัดกลาง เพื่อสร้างรร.เบจญมาราชูทิศ จึงพบศิลาทราย หินศิลาแลงจำนวนมาก ร่วมทั้งแผ่นศิลาสลักเป็น รูปหัวนกอ้างปาก ชาวบ้านเรียกกันว่า หัวนางกาไว เศษชิ้นส่วนปราสาทเหล่านี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดกลางจนกระทั้งปี พ.ศ.2542 ชมรมรักษ์จันท์บูรจึงทำการข้นย้ายส่งคืนเมืองเพนียด โดยเก็บไว้อุโบสถหลังเก่าของวัดทองทั่วรอให้บูรณะเมืองเพนียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำกับไปเก็บไว้ที่เมืองดพนียดตามเดิมเมืองเพนียดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ.2475
สิ่งน่าสนใจ
*ซากโบราณวัติถุศิลปะขอม เก็บรักษาไว้ภายในอุโบสถหไลังเก่า ประกอบด้วยศิลางาช้าง ซึ่งเป็นหินศิลาแกะสลักรูปงาช้าง ชิ้นส่วนทับหลังศิลปะแบบไพรกแมง ประติมากรรมภาพสลักลายเส้นพระพิฆเนศ โดยเฉพาะชิ้นส่วนทับหลังแบบถาลาบริวัตอายุประมาณ1.400 ปี หลังพระพุทธศตวรรษที่12 ถือว่าเป็นทับหลังเก่าแกที่สุดเท่าที่ค้นพบในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบเสาหินประดับกรอบประตูซึ่งมีทั้งศิลปะแบบถาลาบริวัตและศิลปะนครวัดตอนปลายรวมทั้งชิ้นส่วนศิลาทราย ฐานปราสาท กว้าง 69 ซม. ยาว 1ซมของปราสาทหินจันบูร เมืองเพนียด

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …