Breaking News
Home / จันทบุรี / ล่องแก่งเป็นจุดทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดจันทบุรีถ้ามาล่องแก่งก็มาเดือน ก.ค ส.คคะ

ล่องแก่งเป็นจุดทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดจันทบุรีถ้ามาล่องแก่งก็มาเดือน ก.ค ส.คคะ

Spread the love

ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน
ล่องแก่งรับดับ 3
-ฟูจิทัวร์โทร0-2918-6067-0-2540-2971-2
วังขอนซาแลต์โทร0-1663-7089 และมีบ้านพักบริการ
เป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งที่ได้รับความนิยมของจังหวัด ในช่วงสุดสปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเดินทางมาเพื่อลอ่งแก่งโดยเฉพาะ เนื่องจากการล่องแก่งที่คลองโป่งน้ำร้อนนี้คอ่นข้างยาว และมีแก่งที่ตื่นเต้นระหว่างทางหลายช่วง แต่ก็ไม่อยากเกินไปอยู่ในระดับ 2-3สามารถล่องได้โดยไม่เกิดอันตราย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเขต รักาษพันธ์สัตว์ป่าจัดตั้งใหม่ชื่อเขตฯ คลองพญากัมพุชที่ตั้งและการเดินทาง บริเวณที่ลอ่งแก่งคือ คลองโป่งน้ำร้อนช่วงไหลผ่านบ้านทับไทรไปสิ้นสุดที่บ้านคลองใหญ่ ระยะทางมาณ 10กม.
ในเขตต.โป่งน้ำร้อน*รถยนต์ส่วนตัว จากจันทบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข317 จันทบุรี-วังน้ำเย็นเมื่อถึงอ.โป่งน้ำร้อน ตรงสามแยกทับไทร หลักกม.36 ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 31*93ตามทางไปบ้านโป่งน้ำร้อนระยะทาง 12กม. ผ่านสามแยกหลวงหมายเลข3247 เลก็น้อยจะมีแยกซ้ายมือ เป็นทางเข้าจุดล่องแก่งของฟูจิทัวร์ทางเข้าผ่นสวนลำไยและสวนทุเรียนประมาณ 1กม.ถัดจากทางแยกฟูจิทัวร์ประมาณ 500ม.มี
มีจุดลอ่งแก่งของวังขอนซาเลต์ปากทางเป็นวัดเครือหวาย ต้องขับไปตามทางอีก 500ม.
*รถสองแถว มีรถสองแถวใหญ่สีขาวสายจันทบุีรี -ทับไทร-คลองใหญ่ ผ่นจุดล่องแก่งทั้งสองแห่ง ท่ารถอยู่ใก้ลกับตลาดซุ้ยศิริพันธ์ มีรถออกระหว่างเวลา 08.20-16.30น.ส่วนเที่ยวกับ07.00-15.30น. ค่าโดยสาร 30บาท โดยต้องบอกคนขับว่าจะลงจุดล่องแก่งของฟูจิทัวร์หรือวังขอนซาเลด์
สิ่งน่าสนใจ*ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่บ้านเครือหวายไปจนถึงจุดขึ้นที่บ้านคลองใหญ่ มีแก่งถึง 32แก่งระดับน้ำก็อยู่ในระดับ 2-3เป็นระดับที่ไม่เป็นอตราย สามารถล่องได้ทั้งครอบครัวในช่วงเดือน ก.ค.ส.ค.เป็นช่วงที่ระดับน้ำในคลองกำลังพอดีทำให้เกิดเกาะแก่งและเวฟตลอดเส้นทาง 10กม. บริเวณดงหว้าเป็นช่วงการล่องแก่งที่สนุนานที่สุด อย่างไรก็ตามสามารถล่องแก่งได้ ตลอดช่วงเดือน พ.ค.พ.ย.นอกจากความสนุสนานแล้วนัก
ท่องเที่ยวจะได้ชมบรรยากาศอันงดงาม น่ารื่นลมของทิวทัศน์สองฝั่งคลองซึ่งเส้นทางน้ำจะผ่านดงตะเคียนมะค่าหว้าน้ำและอาจจะได้พบเห็นกิ้งกายักษ์หรือตัวลั้งได้ง่าย

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …