Breaking News
Home / จันทบุรี / ชมโบราณวัติถุซากเรือใตัทะเลอ่าวไทยของจังหวัดจันทบุรี

ชมโบราณวัติถุซากเรือใตัทะเลอ่าวไทยของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

พิพิธภัณฑสถานแห่งพาณณิชย์นาวี
ชมโบราณวัติถุจากซากเรือใต้ทะเลอ่าวไทย
-ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ คนละ 10บาท เด็กชมฟรี ชาวต่างชาติผู้ใหญ่คนละ 30บาท เด็กชมฟรี
-หากเข้าชมเป็นหมู่คณะใหญ่ ติดต่อล่วงหน้าที่พิพิภัณฑสถานแห่งชาตินาวี จันทบุรี โทร-0-3939-1434-03939-1433-ห้ามถ่ายภาพฝากกระเป้าก่อนเข้าชม-หากเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้าที่กลุ่มงานโบราณคดีใต้น้ำ 80หมู่ 8 ค่ยเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 เป้นพิพิธภัณฑ์แห่งแรก และแห่งเดียวที่เก็บรักษาโบราณวัตถุใต้ทะเลจำนวนนับหมื่นชิ้น จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับการค้าทางเรือข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลการค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ำ นับเป็นศูนย์กลางความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะแห่งเดียวในประดเทศที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง อยู่ด้านหลังกำแพงคาย ห่างไปประมาณ 50ม.
*รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางเดียวกับค่ายเนินวงเมื่อเข้ามาภายในค่าย
*ประวัติ งานโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยได้รับความรวมมือจากกองทัพเรือในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการใต้น้ำมาช่วยในการกู้สมบัติ นับจากนั้นมามีการค้นพบเรือโบราณจมกลางทะเลอ่าวไทยแล้วถึง 26 แห่ง จนกระทั่งใน ปี พ.ศ.2534 จึงเปิดสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำขึ้นอย่างเป้นทางการที่ค่ายเนินวง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย สำรวจขุดค้นแหล่ง

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …