Breaking News
Home / จันทบุรี / ชื่อวัดพลับมาจากต้นมะพลับเก่าแก่ซึ่งไม่มีใครทราบเลยว่าลูกมะพลับมาจากไหนเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองจันทบุรี

ชื่อวัดพลับมาจากต้นมะพลับเก่าแก่ซึ่งไม่มีใครทราบเลยว่าลูกมะพลับมาจากไหนเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองจันทบุรี

Spread the love

ประวัติ ชื่อวัดพลับ มาจากต้นมะพลับเก่าแก่ ลูกพลับเมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองอร่ามเหมือนสีทอง และเป็นที่มาของชื่อเดิม คือวัดสุวรณติมพรุธาราม ซึงหมายถึงพระอารามที่มีผลมะพลับทองปัจจุบันไม่มีต้นมะพลับนี้แล้ตามประวัติวัดสร้างราวปี พ.ศ.2300 เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพักทัพกอ่นยกทัพเข้าตีเมืองจันท์
ภายในวัดมีการทำพิธีประพรมน้ำมนต์และสร้างพระยอดธงแจกจ่ายให้กับไพร่พลเพื่อเป้นศิริมงคล น้ำพระพุทธมนต์จากำวัดพลับมีความศักดิ์สิทธิ์ นับเป้น 1ใน 18แห่ง ที่นำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษตริย์วงค์จักรี
สิ่งน่าสนใจ
*วิหารพระพุทธรูปปางเพ็ญทุกรกิริยา-ติดต่อเจ้าอาวาส เพื่อขอเข้าชมภายใน
ตั้งอยู่ใก้ลสระน้ำศักดิ์สิทธ์ เป้นวิหารไม้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานก่ออิฐถือปูน มีหลังคาแบบจตุมุขซ้อนชั้นลดหลั่นกันลงมาส่วนยอด ประด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก เหนือประตูวิหารมีชอ่งลมไม้สลักลวดลายฉลุสวยงาม ฝีมือช่างในทอ้งถิ่นแต่ครั้งโบราณ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ทีชาวบ้านเรียกว่า ปางทรมานสามารถเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปได้หอไตรกลางน้ำ เป็นไม้ทรงไทยหลังคาสองชั้น มีระเบียงโดยรอบบริเวณหน้าบันตกแต่งรายละเอียดด้วยเครื่องลำยองใช้เป้นเก็บพระไตรปิฎก โดยตั้งไว้กลางน้ำเพื่อป้องกันมด ปลวก มากัดแทะจนเสียหายรางค์กรุพระยอดธง เป็นปรางค์เก่าแก่ที่บรรจุพระยอดธง ตั้งแต่ครั้งพระยาตากยกทัพมาพักที่นี่ องค์ปรางค์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสองชั้น
มีบันไดขึ้นสู่องค์ปรางค์ ใก้ลยอดมีเศียรช้างยืนออกมาจากซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ มีเจดีย์เล็กล้อมรอบทั้งสี่ทิศ

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …