Breaking News
Home / จันทบุรี / พระบาทพลวงยอดเขาคิชฌกูฎซึ่งคนนิยมไปกราบไห้วขอสิ่งสักสิทธ์ซึ่งชาวบ้านไปขึ้นเขาขอได้กันมาทุกคน แล้วแต่จะขออะไรที่จังหวัดจันทบุรี

พระบาทพลวงยอดเขาคิชฌกูฎซึ่งคนนิยมไปกราบไห้วขอสิ่งสักสิทธ์ซึ่งชาวบ้านไปขึ้นเขาขอได้กันมาทุกคน แล้วแต่จะขออะไรที่จังหวัดจันทบุรี

Spread the love

ประเพณีนมัสการพระบาทพลวง
ชาวและจังหวัดใก้ลเคียงจะเดินขึ้นสู่งยอดเขาพระบาท ในเขต อช.เขาคิชฌกูฎเพื่อนมัสการรอยหินรูปพระพุทธบาทเพื่อเป็นศิริมงคลวันที่จัดงาน ตั้งแต่คืนแรม 15ค่ำ เดือนยี่ (ม.ค)หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ต่อเนื่องไปจนถึงวันมาฆบูชา(วันขึ้น 15ค่ำ เดือน 3)
สิ่งน่าสนใจ
ยอดเขาคิชฌกูฎ จะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในชว่งเวลานี้เท่านั้น แม้การเดินทางจะยากลำบากใช้เวลาเดิน ทางนานนับชั่วโมง แต่ก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ขึ้นไปค้างแรมอยู่บนยอดเขา เพื่อรวมพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์ ปิดทอง รอยพระพุทธบาท จนคว้นธูปเทียนตลบไปทั่วบริเวณ ประเพณีฉุดผ้าพระบาท
ประเพณีฉุดผ้าพระบาทเป็นประเพณีที่ชาวอ.ขลุง และอ.แหลมสิงห์ จัดต่อเนื่องกันมานานบันร้อยปี ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนถึงที่มาของงานนี้ ทุกปีในชว่งเทศกาลสงกรานต์ชาว อ.ขลุง และอแหลมสิงห์ จะมีการแข่งขันชักเยื่อเกวียนที่ตกแต่งอย่างงดงาม บนเกวียนมีม้วนภาพเขียน รอยพระพุทธบาท ถือเป็นสิ่งสักสิทธ์ ทีชาวบ้านเคารพสักการะ มีขนากกว้าง 5ศอก ยาว20ศอก เป็นภาพรอยพระพุทธบาทสี่รอย เก็บรักษา-ไว้ที่วัดตะปอนน้อยอ.ขลุง ตั้งอยู่บนสุขมวิท กอ่นถึงทางแยกเข้า อ.ขลุง ประมาณ 8กม. วันที่จัดงาน
13 เม.ย.ของทุกปี และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15เม.ย. ที่วัดตะปอนใหญ่ ต.ขลุงอ.ขลุง
สิ่งน่าสนใจ
ในวันพิธี ชาวบ้านตะปอนจะแห่ผ้าพระบาทจากวัดตะปอนใหญ่ โดยใช้เกวียนที่ประดับอย่างงดงามบรรทุกผืนผ้าที่มีภาพรอยพระพุทธบาท มายังที่ว่าการ อ.ขลุง และมีการแข่งขันชักเยื่อของหมู่บ้านคู่แรก หมู่บ้านใดชนะ ก็จะได้แห่พระบาทไปประดิบฐานไว้ที่หมู่บ้านเพื่อศิริมงคล 1คืน วันรุ่งขึ้นก็จะมีพิธีทำบูญเลี้ยงพระ และผ้าพระบาทไปยังหมู่บ้านต่อไปที่มีการแข่งขึ้นชักเยื่อ ทำเช่นนี้จนครบหมู่บ้าน จากนั้นจึงนำผ้า
พระบาทกลับไปเก็บไว้ที่ วัดตะปอนน้อยตามเดิม แต่ละหมู่บ้านจะรวบรวมสมาชิก มาเล่นชักเยื่อโดยไม่จำกัดเพศและวัย มีการส่งเสียงเชียร์ อย่างสนุสนาน ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่า ผ้ารอยพระบาทนี้สามารถจัดโครภัยไข้เจ็บ หากหมู่บ้านใดมีผู้ป่วย ก็อัญเชิญผ้าพระบาทขึ้นไปบนบ้านให้พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์็ เชื่อว่าโครภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาเบาบางลง ต่เนื่องจากการสาธารณะสุขเจริญขึ้น การออกแห่ผ้าพระบาทเพื่อสร้างกำลังใจให้ชาวบ้านไม่จำเป็น จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการชักเยื่อ หากหมู่บ้านใดชักเย่อชนะ ได้ผ้าไปเก็บไว้รักษา1คืน ถือว่าเป็นศิริมงคล ต่อหมู่บ้นอย่างมาก

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …