Breaking News
Home / จันทบุรี / เที่ยวน้ำตกเดินศึกษาธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งของน้ำตกคลองนารายณ์และจะมีถ้ำเล็กอีกด้วยผู้คนชอบมาเที่ยวกันอยู่เนื่องๆของเมืองจันท์

เที่ยวน้ำตกเดินศึกษาธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งของน้ำตกคลองนารายณ์และจะมีถ้ำเล็กอีกด้วยผู้คนชอบมาเที่ยวกันอยู่เนื่องๆของเมืองจันท์

Spread the love

น้ำตกคลองนารายณ์เที่ยวน้ำตกเดินศึกษาธรรมชาติ
-กางเต็นพักแรมได้ ไม่เสียค่าทำเนียบมีร้านอาหารสวัสดิ์การ เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์(ฤดูฝนไม่เปิดขาย)การเข้าสู่ตัวน้ำตกต้องเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อช.เป็นน้ำตกสูงขนาดกลางสูงประมาณ 25 ม.ไหลลดหลั่นผ่านโขดหินลงมาจากผาสูงชัน มีน้ำใสสะอาด และน้ำมากตลอดปี บรรยากาศ โดยรอบน้ำตกค่อนข้างเงียบสงบตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบชื้นที่ยังสมบูรณ์ ซึ่งอุดมไปด้วยพันธ์ไม้ป่าต่างๆ เช่นพนอง กฤษณา สตที่ตั้งและการเดินทาง อยู่ในพื้นที่บ้านคลองนารายณ์ และบ้านสระบาป ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง ทางตอนเหนือของที่ตั้งที่ทำการอช.น้ำตกพลิ้วห่างจากตัวเมือง จันทบุรี 6กม.
รถยนต์สว่นตัวถ.สุชุมวิท(ทางหลวงหมายเลข3)มุ่งหน้าไปน้ำตกชัดเจน จากทางแยกไปตามทางคอนกรีต1กม. และทางลูกรังอีก800ม. ถึงหน่วยพิทักษ์อช. รถรับจ้าง ใช้บริการรถมาสด้ารับจ้างจากตัวเมืองให้ไปส่งได้ในราคาไม่เกิน 100บาท สิ่งน่าสนใจ*อ่างศาล จากลานจอดรถ ต้องเดินเท้าไปอีกประมาณ 150ม. เดิมเรียกว่า “อ่าวหงษ์” เป็นแอ่งน้ำลึกระดับอก เกิดจากธานน้ำไหลลดหลั่น ผ่นโตรกหินลงมายังแอ่งน้ำซึ่งมีหินใหญ่เรียงรายเป็นเหมือนคันกั้นน้ำ แต่เดิมที่โขดหินกลางอ่างศาล มีกองอิฐซึ่งเป็นซากของจุลสีห์จุมภตเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นเมือ่คราวเสด็จธุดงค์น้ำตก พร้อมกับศาลาประทับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว*อ่างอมร ห่างจากลานจอดรถเพียง 50 ม. เป็นแอ่งน้ำขนาดเล็ก เกิดจากหมู่หินใหญ่ใทีเรียงรายขวางกั้นลำธาร บริเวณรอบๆเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองนารายณ์ ระยะทาง 500ม. โดยทางเลียบเลาะไปตามลำธาร น้ำตก และวกกลับข้ามลำธารบริเวณอ่างศาล บนเส้นทางนี้มีโพรงหินใหญ่คล้ายถ้ำขนาดเล็ก ไม่ลึกมาก ชาวบ้านเรียกว่า”ถ้ำนารายณ์” ปัจจุบันไม่เหลือลักษณะของถ้ำอีกแล้วCheck Also

ศาลเจ้าพ่อแหลมสิงห์เป็นที่สักการะของชาวประมงชว่งประเพณีทิ้งกระจาด คือจะมีคนทุกสารทิศ มาแย่งกันเก็บข้าวของ และจะได้ชมศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้ด้วยของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love …