Breaking News
Home / จันทบุรี / ตึกแดงเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่ที่แหลมสิงห์แต่ตอนนี้เป็นห้องสมุดเข้าชมดูได้นะคะของจังหวัดจันทบุรี

ตึกแดงเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่ที่แหลมสิงห์แต่ตอนนี้เป็นห้องสมุดเข้าชมดูได้นะคะของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

คุกขี้ไก่และตึกแดง ชมหลักฐานสมัยอาณานิคม
สถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะเป็นเสมือนหนึ่ง สัญลักษณ์ของอ.แหลมสิงห์ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีสำคัญในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองจันทบุรี หลังเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนหรือเหตุการ ร.ศ.112
*ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1ต ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ ใก้ลปากแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันตก ห่างจากคุกขี้ไก่ ประมาณ 1กมรถยนต์ส่วนตัว
ใช้ ถ.สุขุมวิท จากตัวเมืองมุ่งหน้าไปทาง จ.ตราด เมื่อผ่านทางแยกเข้าน้ำตกพลิ้วเล็กน้อย ตรงหลักกม .348 จะมีทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข3149 ระยั12กม.ไปยังอ.แหลมสิงห์ ผ่านทางแยกเข้าเกาะเปริด เมื่อผ่านทางแยกเข้าอ.แหลมสิงห์ เล็กน้อยขวามือจะเป็นที่ตั้งของคุกขี้ไก่ รอบบริเวณเป็นบ้านพักของแพทย์ประจำ รพ.แหลมสิงห์ ส่วนตึกแดงต้องขับรถไปอีก 1กม. ชายทะเลแหลมสิงห์จะอยู่ด้านซ้ายมือตึกแดง จะติดกับท่าเรือแหลมสิงห์ สุดถนนพอดีรถสองแถว มีรถสองแถวสีขาวจันทบุรี-แหลมสิงห์ท่ารถอยู่ด้านหลังตลาดน้ำพุ ข้างจันทบุรีพล่าซ่า มีรถออกตั้งแต่เวลา 06.00-18.00น.ค่าโดยสารไปอ.แหลมสิงห์ 20บาท ในเที่ยวกลับมีรถตั้งแต่เช้า แต่เวลาไม่แน่นอน รถคันสุดท้ายออกเวลา 05.00น.
สิ่งน่าสนใจคุกขี้ไก่ สร้างขึ้เมื่อปีพ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ.112 พร้อมกับตึกแดง เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจุัตุรัสลบเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐ กว้าง 4 ม.สูง 10ม. หลังคาของเดิมเป็นเครื่องไม้ มุงกระเบื้องทรงพีระมิด มีประตูทางเข้าออกชอ่ง ด้าบนเป็นช่องระบายลม ปัจจุบีนชำรุด หมดสภาพไปแล้ว อดีตรอบป้อมมีน้ำล้อม และใช้เป็นป้อมปืนและตรวจการณ์ ปากแม่น้ำจันทบุรี ชาวบ้านเรียกว่า ป้อมฝรั่งเศส ต่อมาใช้เป็นที่กักขังนักโทษ
ทั้งทหารญวน คนจีน คนในบังคับของฝรั่งเศส รวมทั้งคนไทยด้วย โดยขังไว้ด้านล่าง ด้านบนเลี้ยงไก่ เพื่อให้ถ่ายใส่นักโทษ คุกขี้ไก่ เลิกใช้งานเมื่อทหารฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากเมืองจันทบุรี เมื่อปีพ.ศ.2447*ตึกแดง เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างด้วยอิฐถือปูนกว้าง 7ม.ยาว 32ม. ทาสีแดงชาดภายในแบ่งเป็นห้าหอ้ง มีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงสองด้านตามแนวยาวของตัวตึก สร้างขึ้นในบริเวณที่ป้อมพิฆาตข้าศึกซึ่งเป็นปอ้มเก่าแก่ และได้รับการบูรณะในรัชกาลที่3 เพื่อรับศึกญวน และฝรั่งเศสได้รื้นอิฐจากปอ้มมาสร้างตึกแดง ใช้เป็นที่พักนายทหาร และกองรักษาการณ์ ปากน้ำแหลมสิงห์ตึกแดงได้รับการบูรณะเมื่อปีพ.ศ.2527 และถูกใช้เป็นอาคารห้องสมุด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของอ.แหลมสิงห์ต่อมาเลิกใช้และเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

Check Also

ศาลเจ้าพ่อแหลมสิงห์เป็นที่สักการะของชาวประมงชว่งประเพณีทิ้งกระจาด คือจะมีคนทุกสารทิศ มาแย่งกันเก็บข้าวของ และจะได้ชมศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้ด้วยของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love …