Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / ภาษาเมืองจันท์

ภาษาเมืองจันท์

Spread the love

ภาษาพูดของคนเมืองจันท์จัดอยูในกลุ่มภาษาถิ่นไทยตะวันออก ซึ่งคล้ายกันภาษาไทยกลาง แต่วิธีการออกเสียงสูงขต่ำต่างกัน และมีศัพท์ภาษาถิ่นบางคำที่ใช้ต่างกัน ถ้าเป็นคำ2พยางค์ เช่น”กนก”ก็ออกเสียงเป็น”ก๊ะนก” ถ้าเป็นประโยชน์ยาวๆเช่น”อย่าทำเอะอะประเดี๋ยวจะถูกเตะ” คนเมืองจันท์จะพูดว่า .”อย่าทำเอ๊ะอะ๊ปะเดี๋ยวทูกเต๊ะ หลายคนคงสัยว่าทำไมคนเมืองจันท์มักลงท้ายประโยคด้วยคำว่า”ฮิ” หากตั้ใจฟังให้ดีคนจันท์ไม่ได้พูดว่า”ฮิ” แต่เป็นคำลงท้ายด้วยประโยคว่า”สิ”เช่นกินข้าวแล้วสิ(นะ) มาถึงตั้งนานแล้วสิ(นะ)คนจันท์มักจะพูดเสียงสูงเมื่อคำลงท้ายเป็นคำตายคำว่าสิ(นะ) ก็เลยกลายเป็น”เซียะ”หรือ”เฮี๊ย”พอพูดกันไปนานๆก็เกิดการกร่อนคำจนฟฟังดูคล้าย”ฮิ”

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …