Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / ปูก้ามดาบหรือปูผู้แทน

ปูก้ามดาบหรือปูผู้แทน

Spread the love

ก้ามสีส้มข้างหนึ่งของปูก้ามดาบตัวเล็กนับร้อยขัยบโบกส่ายไปมาลักษณะคล้ายกับการยกมือลงมติของผู้แทนในสภา ชาวบ้านจึงเรียกปูก้ามดาบ ว่าปูผู้แทน พบเห็นได้ตลอดเส้นทางเดินศึกษาะรรมชาติในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ปูก้ามด้าบ นักพัฒนาแห่งป่าชายเลน เป็นส่วนหนึ่งในระบบวิเวศป่าชายเลน ทำหน้าที่กวาดตะกอนดินกินเป็นอาหาร จากนั้นจะปล่อยดินทรายกับคืนออกมาในรูมูล ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนและคารณบอน ธาตุอาหารสำคัญของชีวิตในป่าชายเลน นอกจากนี้ปูก้ามดาบยังขุดรูเล็กๆเพื่ออยู่อาศัย ชว่ยให้ออกเจนผ่านสู่ชั้นดินที่ลึกลงไปได้ดีและช่วยให้น้ำทะเลซึมผ่านจากผิวดินได้มากขึ้น ส่งต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลน

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …