Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / อวสานหมูดุดแห่งคุังกระเบน

อวสานหมูดุดแห่งคุังกระเบน

Spread the love

พยูน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมูดุด เป็นสัตว์เลี้ยงด้วนนม ซึ่งเคยมีอยู่ชุกซุมในเวิ้งอ่าวแห่งนี้เมื่อ50-100ปีก่อน เล่ากันว่าสมัยก่อนชาวญวนที่อาศัยอยู่ริมอ่าวคุ้งกระเบน มักล่าหมูดุดด้วยการลงอวนในแนวหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมัน เมื่อพะยูนติดอวนก็จะส่งเสียงร้องชาวบ้านกำ็จะแล่นเรือไปจับกดหัวมันให้จมน้ำ เพื่อให้เหนื่อยจนหมดแรง แล้วจึงมัดด้วยเชือกลากเข้าฝั่ง เหตุนี้พะยูนจึงหมดไปจากท้องทะเลอ่าวคุ้งกระเบน

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …