Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / พระเจ้าตากสินกับเมืองจันท์

พระเจ้าตากสินกับเมืองจันท์

Spread the love

ชื่อเมือจันทบุรีได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ฐานะเป็นฐานที่มั่นของพระเจ้าตาก ในระหว่างการรวบรวมพลเสบียงอาหาร และสถาปานาอำนาจขึ้นใหม่ เหตุผลในการเลือกเมืองจันทบุรีในครั้งนั้นคือเป็นหัวเมืองชายทะเลที่ปลอดจากสงคราม และเป็นดินแดนท่อุดมสมบูรณ์ ด้านพืชธัญญาหาร รวมทั้งยังเป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋ว พระเจ้าตากสินเองก็มีเชื้อสายจีนแต้จี๋วและเคยเป็นพ่อค้ามากอ่น จึงมุ่งหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวจีนเหล่านี้

 

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …