Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / ตำนานเมืองกาไว

ตำนานเมืองกาไว

Spread the love

ตำนานเมืองกาไว

เล่ากันว่าเมืองโบราณจันทบูรเชิงเขาสระปาบมีกษตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัต มีโอรสสององค์คือพระไวยทัตและพระเกตุทัตต่อมาพระมเหสีสิ้นพระชนม์พระเจ้วพรหมทัตจึงอพิเษกสมรสใหม่กับพระนางกาไวมีโอรสด้วยกันหนึ่งองค์เมื่อกษริตย์พรหมทัตสวรรคตพระนางกาไก็สถาปนาพระโอรสของตนขึ้นเป็นกษริตย์โดยพระนางเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองนั้จึงมีชื่อเรียกว่าเมืองกาไวต่อมาโอรสสองพระองค์พระเจ้าพรหมทัตทราบข่าวว่าพระนางกาไวได้ครองเมืองจึงยกกองทัพมาชิงเมืองคืนเมืองพระนางกาไวสู้ไม่ได้จึงขนทรัพสินขึ้นหลังช้างที่เพนียดระหว่างที่กองทัพไวยทัตติดตามไปนางเห็นว่าจวนตัวจึงโปรยทองเพื่อให้ข้าศึกหยุดเก็บและสามารถหีนลงเรือไปได้บริเวณพระนางกาไวหว่านทองคำไว้เรียกว่าบ้านทองทั่วปัจจุบันมีวัดทองทั่วตั้งอยู่

 

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …