Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / ป้อมรบที่แหสิงห์

ป้อมรบที่แหสิงห์

Spread the love

ป้อมรบที่แหสิงห์

 

ปากแม่น้ำจันทบุรีหรือปากน้ำแหสิงห์เป็นจุดยุทศตร์ที่สำคัญของเมืองจันท์ จึงมีการสร้างการป้อมปืนขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราวปีพ.ศ2199.2231 เพื่อควบคุมเรือที่ผ่านเข้าออกสู่เขตแดนสยามทางด้านตะวันออก ป้อมแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งในสมัยรชักาลที่3เพื่อรับศึกญวนกลางทะเล ป้อมปืนตั้งอยู่ปากแม่น้ำทั้งสองฝั่ง คือป้อมไพรีพินาศบนเขาแหสิงห์ฝั่ง

ตะวันตกของปากน้ำและป้อมพิฆาตข้าศึกใก้ลชายหาดแหสิงห์ซึ่งต่อมาถูกรื้อไปเมื่อคราวฝรั่งเศลยึดเมืองจันท์แล้วนำอิฐจากป้อมมาสร้างเป็นตึกแดงทับลงบนตัวป้อมเหลือเพียงชากแนวเชิงเทินและปืนโบราณซึ่งอยู่ใก้ลวนอุทยานเขาแหสิงห์ปัจจุบัน บนป้อมมีพระเจดีย์ทรงกลมองค์หนึ่งซึ่งชาวจันท์สร้างขึ้นเพือเฉลิมฉลองในวาที่ทหารฝรั่งเศลได้ถอนกำลัง ออกจากปากแม่น้ำแหลมสิงห์และเมืองจันทบุรี เมื่องพ.ศ2447

 

 

Check Also

ตำนานเมืองกาไว

Spread the love …