Breaking News

ศาลเจ้าพ่อแหลมสิงห์เป็นที่สักการะของชาวประมงชว่งประเพณีทิ้งกระจาด คือจะมีคนทุกสารทิศ มาแย่งกันเก็บข้าวของ และจะได้ชมศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้ด้วยของจังหวัดจันทบุรี

ประเพณีทิ้งกระจาดเจ้าพ่อแหลมสิงห์ ศาลเจ้าพ่อแหลมสิ …

Read More »

พระบาทพลวงยอดเขาคิชฌกูฎซึ่งคนนิยมไปกราบไห้วขอสิ่งสักสิทธ์ซึ่งชาวบ้านไปขึ้นเขาขอได้กันมาทุกคน แล้วแต่จะขออะไรที่จังหวัดจันทบุรี

ประเพณีนมัสการพระบาทพลวง ชาวและจังหวัดใก้ลเคียงจะเ …

Read More »

ชื่อวัดพลับมาจากต้นมะพลับเก่าแก่ซึ่งไม่มีใครทราบเลยว่าลูกมะพลับมาจากไหนเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองจันทบุรี

ประวัติ ชื่อวัดพลับ มาจากต้นมะพลับเก่าแก่ ลูกพลับเ …

Read More »

ที่เที่ยวของภาพตะวันออกจันทบุรีมีที่เที่ยวหลายแห่งเช่นน้ำตก พลิ้วน้ำตกตรองนองและน้ำตกเขาสอยดาวและทะเลชายหาดเจ้าลาว และคุ้งวิมาน เป็นต้น

สภาพธรรมชาติ จันทบุรีมีภุเขาครอบคลุมพื้นที่ถึงหนึง …

Read More »

ทิวทัศน์อ่าวแหลมสิงห์มีที่ให้เที่ยวมากมายเช่นหาดอ่าวกระทิง หาดอ่าวยางและเกาะนมสาว เกาะจุฬาของจังหวัดจันทบุรี

*วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ ชมหินรูปสิงห์ ทิวทัศน์อ่าวแห …

Read More »

ชมทิวทัศน์เจดีย์บนยอดเขาตั้งอยู่บนเนินเขาพลอยแหวนของเมืองจันท์ใครๆก็อยากมาเที่ยวชมดูเขานี้จังหวัดจนทบุรี

วัดเขาพลอยแหวน นมัสการเจดีย์บนยอดเขา ชมทิวทัศน์เมื …

Read More »